Náš prístup je založený na dôslednom poznaní špecifických kontextov jednotlivých sektorov. Rovnako dobre je nám známe poslanie a fungovanie typizovaných riadiacich a špecializovaných pozícií. Toto všetko podporujeme faktom, že typ vlastníctva výrazne ovplyvňuje skutočné potreby a fungovanie organizácie. Vďaka Amrop 3D špecializácii dokážeme účinne nachádzať skutočne vhodné a optimálne riešenia pre klientov a ich špecifické situácie.

Podľa sektora:

 • Automotive & Industrial
 • Financial & Professional Services
 • Energy & Infrastructure
 • Consumer Markets & Media
 • Technology
 • Healthcare & Life Science
 • Social EnterprisePodľa funkčného zaradenia:

 • CEO & Board
 • Financial Officers / Finance, Legal, Risk, Compliance
 • HR Officers
 • Marketing, Sales & Strategy Officers
 • Supply Chain & Operations Officers
 • Corporate Affairs Officers
 • Information & Technology OfficersPodľa vlastníctva:

 • Multinational Corporations
 • Local & Family Owned Businesses
 • State Owned Enterprises