Vitajte na mieste, kde pravidelne uverejňujeme blogy Amropu. Sme hrdí, že máme v tíme ľudí, ktorí sršia skvelými nápadmi, zdravou energiou a jasnými názormi, ktoré dokážu pretaviť nielen do úspešných realizácií projektov, ale aj zdieľať s okolím. Veríme, že sa táto podstránka stane obľúbenou adresou na nachádzanie inšpirácií, hodnotných myšlienok i podnetov na prípadné diskusie. Radi ich budeme ďalej rozvíjať prostredníctvom sociálnych sietí.

Vážení a milí čitatelia,

na tomto mieste budeme písať o tom, čo nás teší a zaujíma, nad čím premýšľame, čo nás trápi a hnevá alebo čoho by sme radi videli viac (alebo aj menej). Chystáme sa písať o živote headhunterov, poradenskom trhu, ľudských zdrojoch a ľudskom kapitáli. Plánujeme zdieľať postrehy z jednotlivých sektorov a zo života ľudí na niektorých pozíciách a naše názory a pohľady na rôzne oblasti predovšetkým pracovného života.

Verím, že sa naše blogy stanú pre každého návštevníka našej stránky miestom, kde sa rád na chvíľu pristaví a začíta do slov a viet od ľudí z Amropu.

Kolegom prajem veľa inšpirácie a podnetov a vám príjemné čítanie v našej spoločnosti.

Igor Šulík
Managing Partner