...takmer rodinné stretnutia o rodinnom podnikaní
Gbeľany
Family Business Practice slovenského Amropu spolu s RSM TACOMA Family Office v piatok 18. marca 2016 po úspešných vlaňajších stretnutiach vo Vrakúni a v Malej Ide zorganizovala v poradí tretí odborný seminár s nezmeneným názvom ...takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori tentoraz takmer tridsiatku hostí privítali v príjemne zrekonštruovanom kaštieli v Gbeľanoch, kde vytvorili skutočne optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. Odborný program už tradične obsahoval témy ako ochrana rodinného majetku, rodinná ústava a rodinné vzťahy či vytvorenie a správa rodinného holdingu. Mario Fondati, partner Amropu hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu a o nastavení vzťahov medzi majiteľom a externým manažérom. Pri voľnej diskusii a následných rozhovoroch účastníci ocenili aktuálnosť a príťažlivosť zvolených tém, a tak vo viacerých prípadoch prejavili záujem pokračovať v diskusii o konkrétnych individuálnych riešeniach. Úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a príjemné prostredie.

Pozvánka...
Fotogaléria...
Amrop a Family Business – viac informácií...


...takmer rodinné stretnutia o rodinnom podnikaní
Malá Ida
Po mimoriadne priaznivej odozve od hostí júnového stretnutia sa Family Business Practice slovenského Amropu spolu s RSM TACOMA Family Office v piatok 6. novembra 2015 presunula na východ Slovenska. V Hoteli Slamený Dom*** v Malej Ide zorganizovala odborný seminár s rovnako zaujímavým názvom ...takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori opäť vytvorili optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. V rámci odborného programu sa prednášajúci venovali ochrane rodinného majetku, rodinnej ústave a rodinným vzťahom či vytvoreniu a správe rodinného holdingu. Mario Fondati, partner Amropu hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu a o nastavení vzťahu medzi majiteľom a externým manažérom, kouč Vladimír Homoľa o odchode majiteľa do roly poradcu a stratéga, prípadne hľadaní nových príležitostí mimo firmy. Na stretnutí sa zúčastnil aj Martin Krekáč, chairman a majiteľ Jenewein Group, ktorý sa zapojil do voľnej diskusie a následných rozhovorov. Účastníci ocenili aktuálnosť tém, a tak vo viacerých prípadoch budú pokračovať v diskusii o konkrétnych individuálnych riešeniach. Úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a príjemné prostredie.

Pozvánka...
Fotografia...
Fotografia 1...


...takmer rodinné stretnutia o rodinnom podnikaní
Vrakúň
Family Business Practice slovenského Amropu spolu so spoločnosťou RSM TACOMA Family Office v piatok 5. júna 2015 zorganizovala odborný seminár so zaujímavým názvom ...takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori v exkluzívnom prostredí Hotela Amade Chateau**** vo Vrakúni vytvorili optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. V rámci odborného programu sa prednášajúci venovali napríklad ochrane rodinného majetku, rodinnej ústave a rodinným vzťahom či vytvoreniu a správe rodinného holdingu. Mario Fondati, partner Amropu hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu a o nastavení vzťahu medzi majiteľom a externým manažérom, kouč Boris Dobiš o odchode majiteľa do roly poradcu a stratéga. Hlavný program pokračoval voľnou diskusiou a stretnutiami v dôvernej atmosfére, pričom úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a možnosti na relax a oddych.

Pozvánka...
Program...
Obsah podujatia v skratke...


Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine
S cieľom rozprúdiť odbornú diskusiu o rodinných podnikoch, legislatívnych nedostatkoch vo vzťahu k rodinnému podnikaniu i v oblasti vnútorného nastavenia rodiny v prospech rodinného podnikania poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Amrop a so Slovak Business Agency zrealizoval kvalitatívny prieskum a jeho závery spracoval do štúdie Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine.