V nedeľu 10. septembra sme bežali deťom na pomoc. Slovenský Amrop opäť aktívne podporil jedno z nosných podujatí Linky detskej istoty, n. o. – beh 21 km pre deti. Už po ôsmy raz sme počas leta cielene oslovili našich partnerov, klientov a širokú verejnosť, aby sme ich pod logom Firmy deťom. ĎAKUJEME! spojili pre dobrú vec. Okrem toho sme sa dobrovoľníckymi aktivitami zapojili do prípravy a organizácie podujatia. Beh 21 km pre deti má totiž športový, spoločensko-rodinný, no najmä charitatívny rozmer – všetky peniaze získané zo štartovného alebo z darov sú každý rok priamo použité na činnosť Linky detskej istoty. Aj tento rok sa iniciatíva Firmy deťom. ĎAKUJEME! stala súčasťou Európskeho týždňa športu, ktorý vyhlásila Európska komisia. Jej cieľom je mobilizovať čo najviac Európanov k aktívnemu pohybu, a tak ich motivovať k pravidelnému športovaniu a zdravšiemu životnému štýlu. Pripojiť sa k nám bolo možné nielen v Bratislave na Partizánskej lúke, ale aj kdekoľvek na Slovensku, stačilo podporiť Linku detskej istoty na diaľku a venovať jej bežecký tréning alebo firemné bežecké podujatie. Pomáhajme pomáhať.

Pozvánka...
Bežecké propozície...
Tlačová informácia...
Partneri...
Viac informácií a výsledky...
Fotogaléria...
Facebook...
Európsky týždeň športu...