Amrop Slovakia podporuje líderstvo a inovačný výskum v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, a preto sa stala generálnym partnerom ročenky Career & Employment Guide, prílohy týždenníka The Slovak Spectator.

Slovenský trh práce a ľudský kapitál v širokom európskom kontexte - aj takto možno stručne charakterizovať hlavné zameranie ročenky Career & Employment Guide, ktorá raz ročne vychádza v anglickom jazyku ako príloha týždenníka The Slovak Spectator. Amrop Slovakia je v súlade s cieľom podporovať rozvoj znalostnej ekonomiky a inovačný výskum v oblasti rozvoja ľudských zdrojov už niekoľko rokov jej generálnym partnerom. Plnofarebná publikácia je okrem odborných článkov, analýz a rozhovorov zachytávajúcich trendy rozvoja slovenského trhu práce a ľudského kapitálu tradičným adresárom personálnych agentúr a poradenských spoločností a galériou osobností pôsobiacich v kľúčovej oblasti jej zamerania. Amrop priamo podporuje vydanie ročenky a súčasne názormi a skúsenosťami svojich expertov prispieva k zvyšovaniu kvality jej obsahu.

Staršie vydania Career & Employment Guide... >>>