Martin Krekáč, Igor Šulík, Mario Fondati, Ladislava Molnárová