Marek je Manager v spoločnosti a Head of Investment Advisory Services v Jenewein Group. Pred príchodom do Amropu v roku 2011 niekoľko rokov pôsobil v medzinárodných poradenských spoločnostiach zameraných na audit, dane a finančné poradenstvo, kde sa špecializoval najmä na poskytovanie daňového poradenstva pre tuzemských a zahraničných klientov.

Marek zastrešuje pracovnú skupinu Financial & Professional Services. V rámci Executive Search a Professional Search procesov je garantom obsadzovania pozícií v oblastiach Financial Officers/Finance, Legal, Risk, Compliance a Corporate Affairs Officers, v ktorých rámci obsadzuje predovšetkým pozície vrcholového a stredného manažmentu a špecialistov. V jeho zodpovednosti je aj rozvoj nových obchodných príležitostí a ich následná realizácia v oblasti Private Equity a Venture Capital.

Vysokoškolské štúdium so špecializáciou na personálny manažment ukončil na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia si znalosti obohatil na Wirtschaftsuniversität Wien, kde absolvoval semestrálny program v oblasti financovania malých a stredných podnikov.