Je partnerom v spoločnosti a členom Strategickej rady Jenewein Group. Je garantom rozvoja spolupráce so spoločnosťami s lokálnym a rodinným typom vlastníctva a zodpovedá za vedenie profesionálnych tímov v oblasti Executive Search & Leadership Consulting.

Mario má skúsenosti s vedením a realizáciou medzinárodných projektov v stredoeurópskom regióne na úrovni vrcholového a stredného manažmentu a vysoko špecializovaných pozícií. Za ostatných viac ako desať rokov prehĺbil svoje znalosti a nadobudol rozsiahle skúsenosti v oblastiach firemných procesov, reštrukturalizácií, kvality, plánovania, marketingu a predaja. Jeho primárna zodpovednosť je za vedenie projektov v sektoroch Automotive & Industrial a Technology a intenzívne sa venuje oblasti rodinných firiem, kde pomáha majiteľom hľadať optimálne riešenia v oblastiach plánovania nástupníctva, ďalšieho profesionálneho rozvoja členov rodiny, jasného zadefinovania roly vlastníka a riaditeľa a organizačno-procesnému poradenstvu. Zároveň napomáha skvalitňovaniu manažérskych tímov podporou pri obsadzovaní kľúčových pozícií externými manažérmi.

Pred príchodom do spoločnosti v roku 2010 pracoval pre inú medzinárodnú spoločnosť v oblasti Executive Search so zodpovednosťou za vedenie a realizáciu vlastných obchodných prípadov. Do oblasti poradenstva prešiel z manažérskej úrovne v rámci telekomunikačného sektora, kde viedol tímy v oblasti podpory predaja, marketingu, plánovania a kvality.

Mario je členom Association of Executive Search Consultants (AESC). Je koordinátorom iniciatívy Firmy deťom. ĎAKUJEME! vytvorenej na podporu Linky detskej istoty pri UNICEF. Venuje sa publikačnej a prednášateľskej činnosti, pričom sa zameriava predovšetkým na rodinné podnikanie.