V spoločnosti pracuje na pozícii konzultanta. Zodpovedá za realizáciu projektov v oblasti Executive Search a aktívne sa zapája do projektov zameraných na rozvoj aktivít v globálnej pracovnej skupine Amrop Global Practice Group Industrial.

Pred príchodom do Amropu pracoval ako manažér pre jednu z najväčších FMCG spoločností na svete. Zastrešoval obchodné aktivity nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Podieľal sa na príprave stratégií a tvorbe marketingových a go-to-market plánov. Skúsenosti s riadením a rozvojom ľudí nadobudol vďaka vedeniu obchodného tímu. Rozvoj ľudského potenciálu je pre Martina blízka téma a aj pre to sa rozhodol pre absolvovanie koučingovej školy.

Vysokoškolské vzdelanie s ekonomickým zameraním úspešne ukončil na Technickej univerzite v Košiciach. Počas štúdia absolvoval zahraničný pobyt na univerzite vo Valencii a zúčastnil sa na rozvojovej stáži v Turecku. Počas pôsobenia na vysokej škole bol aktívnym členom neziskovej organizácie AIESEC, kde zastával niekoľko pozícií od talent manažéra po národného trénera zodpovedného za rozvoj mäkkých zručností jednotlivých členov.