K poradenským projektom pristupujeme pomocou vlastného modelu 3D špecializácie založenej na kombinácii dôsledného poznania jednotlivých sektorov, rôznych typov pozícií a rôznych foriem vlastníctva klientskej organizácie. To našim konzultantom umožňuje efektívne riešiť aj najnáročnejšie výzvy a problémy správnych orgánov, manažérov C-úrovne a vysoko kvalifikovaných odborníkov.

Podľa sektora:Podľa funkčného zaradenia:Podľa vlastníctva: