Amrop je silná globálna značka, ktorá pomáha nielen firmám, ale aj jednotlivcom objaviť, prijať a zvládnuť nové výzvy, cesty a riešenia, cielene formovať vlastnú súčasnosť i budúcnosť a optimálne nasmerovať ďalší profesijný i osobnostný rozvoj. Prostredníctvom nástroja amrop brief opisujeme vybrané pracovné príležitosti z nášho širokého portfólia a cielene ním oslovujeme kandidátov. Ako pridanú hodnotu ponúkame profesionálny prístup, dlhoročné skúsenosti a sieť kontaktov medzinárodnej skupiny.

Sme pripravení kedykoľvek prijať váš dopyt.

  • PozíciaSektorMiestoamrop brief