Pôsobenie spoločenstva Amrop v strednej a vo východnej Európe (CEE) je vynikajúcim príkladom toho, čo znamená kontextom riadené cielené vyhľadávanie kandidátov.

Niekoľko faktov o Amrop CEE:

  • región tvorí 16 firiem pokrývajúcich 20 trhov,
  • tím má viac ako 180 profesionálov vrátane 70 konzultantov, ktorí každý rok realizujú viac ako 600 projektov,
  • viac ako 40 rokov na globálnom trhu,
  • viac ako 40 rokov na trhu v Rakúsku,
  • viac ako 30 rokov na trhu na Slovensku,
  • pôsobenie aj v Českej republike, Estónsku, Grécku, Chorvátsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Slovinsku, Srbsku, Turecku a na Ukrajine,
  • stabilný tím partnerov a konzultantov,
  • úzka regionálna spolupráca – projekty realizované cez viacero krajín, partneri sa stretávajú minimálne trikrát ročne, celý stredoeurópsky tím minimálne raz do roka
  • vedúca regionálna Executive Search spoločnosť veľkosťou, expertízou, skúsenosťami, trhovým pokrytím a príjmami.

Naša štruktúra a intenzívna skúsenosť z predchádzajúcej úzkej spolupráce nám umožňujú vytvoriť regionálny realizačný tím z partnerov, konzultantov a rešeršérov tak, aby sme optimálne dokázali riešiť problém nášho klienta. Z tohto tímu je vždy určená jedna osoba ako kľúčový kontakt pre klienta a daný projekt. Úlohou tejto osoby je spájať regionálne a lokálne zdroje s cieľom poskytnúť klientovi dôkladné znalosti cieľového trhu a výber vhodných kandidátov z čo najširšej množiny potenciálnych kandidátov zo zadefinovaných trhov.

Pôsobíme tam, kde pôsobíte aj vy a … kde možno budete pôsobiť. Spoločenstvo Amrop v strednej a vo východnej Európe je vašou významnou konkurenčnou výhodou.