Ako líder v poskytovaní poradenských služieb v oblasti Executive Search, Strategic Talent Acquisition, Leadership Services a Board Consulting systematicky sledujeme trh a budujeme si špecifické poznanie o organizáciách a ich lídroch aj prostredníctvom vlastných Amrop Interview. V rámci špecializácie podľa funkčného zaradenia pravidelne vedieme profilové rozhovory s úspešnými lídrami z domáceho i zo svetového prostredia. Na originalite a exkluzivite jedinečných poznatkov zo série Amrop Interview stavia celý náš tím a využíva ich ako ďalší inovatívny prvok pri spolupráci s klientmi a poskytovaní poradenských riešení. Samozrejmosťou je aj ich zdieľanie s cielene zostavenou cieľovou skupinou.

Peter Strýček, Henrich Krejčí, Monika Horníková, Martin Kohút