RNDr. Boris Dobiš je samostatný externý kouč, tréner a konzultant so zameraním na súkromný sektor. Týmto aktivitám sa venuje od roku 2005, pričom čerpá z reálnych pracovných skúseností, ktoré nadobudol na rôznych manažérskych pozíciách v oblasti predaja v nadnárodných koncernoch pôsobiacich v chemickom a elektrotechnickom priemysle na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Študoval prírodné vedy na Univerzite Martina Luthera v Halle (Saale).

Koučovacie znalosti a zručnosti si od roku 2011 upevňuje a neustále rozširuje predovšetkým prostredníctvom rozvojových programov spoločnosti NeuroLeadership Group, ktoré implementujú poznatky neurovied, vedú k štruktúrovanej komunikácii a upriamujú pozornosť na dosahovanie výsledkov (Results Coaching System).

Úspešne absolvované rozvojové programy (Intenzívny tréning koučov, Intuitívny koučing, Mentoring pre koučov, Nástroje kouča, Tímový koučing, Exekutívny koučing a iné – akreditované ICF (ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours) a koučovacia prax presahujúca 800 koučovacích hodín individuálneho a tímového koučingu sú základom pre jeho medzinárodnú certifikáciu Associate Certified Coach (ACC) udeľovanú Medzinárodnou federáciou koučov ICF (International Coach Federation), ktorej je členom.

Jeho koučovacie projekty sú zvyčajne zamerané na vyšší a stredný manažment v rôznych segmentoch (výroba a predaj automobilov, finančníctvo, zdravotné pomôcky, poisťovníctvo a iné) a zaoberajú sa napríklad tematikou rozvoja líderských kompetencií, implementácie hodnôt a stratégií, stanovovania a dosahovania cieľov, sebapoznania a sebauvedomenia, ako aj riešení zložitých komunikačných situácií, motivácie a ďalších prvkov situačného vedenia.

Pri práci s klientmi dokáže prostredníctvom jedinečného komunikačného prístupu s prvkami seniority a odľahčujúceho humoru vytvoriť počas koučovacích sedení atmosféru dôverného prostredia, priamej komunikácie a odvážnej tvorivosti.

Životné krédo: Don’t follow the crowd, let the crowd follow you. (Margaret Thatcher)