Jedným z dôležitých aspektov plánovania a riadenia kariéry je vytvorenie a udržiavanie dlhodobého vzťahu s dôkladne vybranou, so stabilnou a spoľahlivou nadnárodnou spoločnosťou. Amrop Slovakia – Leaders For What’s Next je práve takýmto partnerom. Dlhodobo fungujúce vzťahy sme si vytvorili s veľkým počtom vynikajúcich a vysoko profesionálnych jednotlivcov na Slovensku i vo svete. Chcete sa stať jedným z nich? Hneď teraz nám zašlite váš kariérny profil.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov vás žiadame uviesť, že súhlasíte s poskytnutím vašich osobných údajov spoločnosti Amrop Slovakia v nasledovnom znení:

“V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracúvaním a s uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách zaslaných spoločnosti Amrop Slovakia. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca, resp. zamestnania a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na určitú dobu 3 rokov a možno ho kedykoľvek písomne odvolať. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.”

E-mail:
Mobil: +421 907 850 196
Alebo kontaktujte priamo niektorého z našich konzultantov.