Jedným z dôležitých aspektov plánovania a riadenia kariéry je vytvorenie a udržiavanie dlhodobého vzťahu s dôkladne vybranou, so stabilnou a spoľahlivou nadnárodnou spoločnosťou. Amrop Jenewein je práve takýmto partnerom. Dlhodobo fungujúce vzťahy sme si vytvorili s veľkým počtom vynikajúcich a vysoko profesionálnych jednotlivcov na Slovensku i vo svete. Chcete sa stať jedným z nich? Hneď teraz nám zašlite váš kariérny profil.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 a zákona č. 18/2018 Z. z. upravujúcich ochranu osobných údajov vás žiadame, aby ste si prečítali naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú aj vaše zákonné práva súvisiace s týmito zásadami.

E-mail:
Mobil: +421 908 888 396
Alebo kontaktujte priamo niektorého z našich konzultantov.