• Dobrá adresa stojí miliónyŠaty robia človeka a o firme veľa prezradí jej sídlo. V snahe mať reprezentatívnu adresu sú bohaté spoločnosti ochotné platiť za prenájmy milióny ročne. Najdrahšie prenájmy kancelárií sú v historickom centre Bratislavy.
  Čítať ďalej...
 • Aké kompetencie očakávajú zamestnávatelia od absolventovV súčasnom dynamickom svete je úspešný ten, kto disponuje základnými schopnosťami použiteľnými v rozličných situáciách, profesiách a zamestnaniach. Ktoré to však sú? Navrhnutie modelu kľúčových kompetencií absolventa vysokej školy ekonomického zamerania je cieľom projektu Uni2010. Jeho odborným garantom je poradenská skupina AJG-Amrop Jenewein Group, gestorom jednej z jeho iniciatív sa stal think tank EPPP-Európske partnerstvo pre personálnu politiku.
  Čítať ďalej...
 • A few good menThere is a fight going on in CEE-a fight for talent. Strong GDP growth and constant inflow of foreign money and investors has driven demand for local talent able to fill top management positions. Companies are struggling to foster young talent in-house or seeking to import foreign executives.
  Čítať ďalej...
 • Úspech spoločností majú v rukách ich talentovaní zamestnanciV priebehu posledných niekoľkých rokov sme aj na Slovensku mohli pozorovať výraznú zmenu v prístupe k ľudským zdrojom. Táto zmena je najviditeľnejšia vo veľkých medzinárodných spoločnostiach. Odkláňajú sa od dlhodobo zaužívaných presvedčení, kde ľudské zdroje patrili medzi menej podstatné oddelenia. Naopak, je viditeľná snaha o realizáciu veľmi dobre známej myšlienky o konkurenčnej výhode, ktorá spočíva v ľudskom kapitáli.
  Čítať ďalej...
 • A letter from AESC president Peter FelixSpare a moment's thought for the dilemma which research staff face every day: how to obtain information quickly that will contribute to an effective solution to the current search assignment?
  Čítať ďalej...
 • 2005 Annual RevenuePo roku poradenská skupina AJG-Amrop Jenewein Group v súlade so snahou o vybudovanie dlhodobého, otvoreného a obojstranne prínosného partnerstva so svojimi klientmi opäť predstavuje stručný prehľad výsledkov minuloročnej práce celého tímu.
  Čítať ďalej...
 • Hitom manažérov je Paríž, Bratislavu podrobili kritikeBratislava nepatrí medzi najatraktívnejšie mestá Európy pre manažérov. Najväčšími slabinami sú možnosti profesionálneho rastu a výška zárobkov. Naopak, pozitívami sú nízke náklady na život a kvalita životného prostredia. Vyplýva to z hodnotenia 58 európskych miest, ktoré podľa ankety medzi manažérmi vypracovala univerzita v nemeckom Manheime.
  Čítať ďalej...