• HR forum: Polovica lídrov tápe vo vlastných hodnotáchKonštatovanie z nadpisu je jedným z poznatkov rozsiahleho globálneho výskumu realizovaného spoločnosťou Amrop. Respondentmi boli členovia predstavenstiev, prezidenti spoločností, generálni riaditelia... Spolu sa na prieskume zúčastnilo vyše 360 lídrov, z ktorých viac ako tri štvrtiny pracujú v spoločnostiach s medzinárodnou pôsobnosťou. Redakcia odborného mesačníka HR forum sa o jednotlivých zisteniach rozprávala so Steffi Gande, globálnou riaditeľkou pre výskum a marketing v Amrope.
  Čítať ďalej...
 • S digitálnym životopisom sa nijaký talent nestratíZostaviť ten správny tím a prispôsobiť sa novým technologickým trendom je dnes pre úspešné podnikanie priam nevyhnutnosťou. V tomto smere digitálny životopis predstavuje budúcnosť HR manažmentu. Okrem toho, že dokáže odhaliť aj skrytý talent a potenciál predovšetkým mladých ľudí, výrazne vám ušetrí čas.
  Čítať ďalej...
 • Executive Placement: Amrop pomohol nájsť riaditeľku pre strategickú komunikáciu a darcovstvo pre OZ ČERVENÝ NOS ClowndoctorsMať za kolegov viac ako šesťdesiat klaunov – to už je niečo! Na prvý pohľad sa môže zdať, že nájsť do takéhoto tímu nového človeka nebude nič zložité. Ako to už v živote býva (a v tom pracovnom to platí viacnásobne), opak je pravdou. Amrop to však zvládol a má za sebou projekt, ktorého cieľom bolo obsadiť pozíciu riaditeľky pre strategickú komunikáciu a darcovstvo pre OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors.
  Čítať ďalej...
 • Štúdia rodinného podnikania na SlovenskuAj konzultanti z Amropu patria do okruhu spolupracovníkov, ktorí prispeli k zrodu Štúdie rodinného podnikania na Slovensku. Štúdiu zostavila Slovak Business Agency a jej obsah tvorí nielen historický prehľad a priblíženie situácie v rodinnom podnikaní predovšetkým v krajinách EÚ, ale aj výsledky reprezentatívneho prieskumu medzi 364 rodinnými podnikmi na Slovensku. Záverečná analýza môže slúžiť ako dobrá indikácia hlavných problémov v rodinnom podnikaní na Slovensku a ako základ vytvorenia schémy podpory na zabezpečenie ďalšieho rozvoja rodinných podnikov.
  Čítať ďalej...
 • Amrop, vacatuner a iné novinkyV Amrope máme zopár noviniek, o ktoré sa radi podelíme so širším publikom. Po koncoročnom potvrdení úspešnosti konceptu strategického prístupu k získavaniu ľudí a rozšírení partnerského tímu o dvoch nových členov sme aj v prvom štvrťroku roku 2018 dosiahli zopár zaznamenania hodných úspechov. Prečítajte si o niektorých z nich v prvom tohtoročnom občasníku od Amropu.
  Čítať ďalej...
 • Múdre rozhodovanie – krok k trvalo udržateľnému úspechuVrcholovým manažérom chýba príležitosť na riadenie udržateľného úspechu. Okrem toho sú ich chybné rozhodnutia potenciálnym ohrozením organizácií, ktoré riadia. Aj toto sú závery globálnej Amrop štúdie Múdre rozhodovanie – krok k trvalo udržateľnému úspechu. Dobré rozhodnutia sa stávajú múdrymi, keď o. i. holistickým spôsobom adresujú náročné sociálno-etické dilemy biznisu. Prieskum medzi vedúcimi pracovníkmi na C úrovni z celého sveta ukázal, že takmer tri štvrtiny (71 %) opýtaných museli počas posledných rokov prijať profesionálne rozhodnutie, ktoré bolo v rozpore s ich vlastnými etickými princípmi. Cieľom štúdie bolo zistiť, do akej miery vrcholoví manažéri vo svojich organizáciách pracujú s „múdrym rozhodovaním".
  Čítať ďalej...
 • Executive Placement: Amrop pomohol nájsť nového CEO pre vacatunerPoriadne vyvetranie hlavy počas dovolenky má jednu veľkú výhodu – začnú sa vám do nej sypať netradičné nápady. V podobnej situácii sa pred časom ocitol aj managing partner spoločnosti nebotra consulting, ktorý počas častého cestovania po svete rozpoznal zaujímavú obchodnú príležitosť. Nájsť pre tento rodiaci sa projekt vhodného človeka bolo pre Amrop výzvou, presne takou, s akou pre klientov radi pracujeme...
  Čítať ďalej...
 • Are boards ready for digital disruption? Digitization on boards 2nd editionThe pressures surrounding digital disruption and security are intensifying. And the digitization debate is gathering pace. Yet when it comes to exactly how organizations are addressing digitization, the picture remains fragmented and multiple questions surround its role. In the 2nd half of 2016, Amrop mapped the digital competencies of 300 boards (top 20 stock-listed companies in 15 countries in Europe, plus the US). We looked at the profiles of 3,342 board members. We supplement our analysis with interviews conducted during 2016 and 2017 with board members of listed organizations.
  Čítať ďalej...