Dávnejšie som kdesi čítala, že jeden čínsky miliardár zobral takmer 6 400 svojich zamestnancov pri príležitosti osláv x-tého výročia firmy na výlet do Paríža, pričom nejaký čas strávili aj na Azúrovom pobreží (samozrejme, zamýšľala som sa aj nad takými vecami, ako sa vôbec dá zorganizovať výlet pre 6 400 ľudí, koľko boeingov potrebovali na prepravu, koľko je to ubytovacích kapacít a vôbec, ako sa dohodli, kto s kým bude v jednej izbe, koľko to celé stálo...). Nakoniec som si povedala, že predsa len, je to asi fajn šéf a pekné poďakovanie, ale zároveň som si nebola istá, či to stačí nato, aby ho autor článku tituloval ako najlepšieho šéfa na svete.

V poslednom čase sa mi pri mojej práci v Amrope viackrát stalo, že oslovení kandidáti odmietli komunikovať o nových kariérnych výzvach z dôvodu dobrých vzťahov so súčasným šéfom. Napriek ponúknutým širším kompetenciám, vyššiemu finančnému ohodnoteniu či ambicióznejším výzvam, ktoré ich na novom mieste čakajú, sa ich nadštandardne dobré vzťahy s bezprostredným nadriadeným nakoniec stali silnejšou motiváciou. Radšej zotrvajú, než by vykročili v ústrety novej kariérnej výzve. Nejde pritom len o stabilitu v súčasnom zamestnaní, hovoria najmä o vzťahov založených na dôvere a rešpekte, o profesionálovi na správnom mieste a o mnohých ďalších spoločných menovateľoch. Takže – od akého šéfa zamestnanci neodchádzajú?

Od takého, od ktorého sa dá veľa naučiť a ktorý svoje vedomosti a zručnosti rád odovzdá ďalej. Od takého, ktorý inšpiruje, motivuje a rozvíja. Od takého, ktorý dôveruje a ktorý vie, že sa na svojich ľudí môže spoľahnúť, rešpektuje ich a váži si ich a ich prácu, oceňuje nasadenie a spravodlivo odmeňuje. Ktorý vie, kedy má prevziať zodpovednosť a byť ťahúňom. Je veľkorysý, nevyčíta, podporuje, hľadá riešenia a myslí pozitívne. Jasne komunikuje vízie a ciele, ktoré treba spoločne dosiahnuť, takže členovia jeho tímu vedia, čo sa od nich očakáva. A ideálne je, ak má ešte k tomu zmysel pre humor.

No a teraz by to chcelo návod Ako sa stať dobrým šéfom?. Okrem toho, že si myslím, že šéfovi by mali byť mnohé zo spomínaných vecí vlastné či prirodzené, tak ako tomu môjmu :)..., na trhu existuje mnoho kníh s návodmi založenými na výskumoch a skutočných prípadoch, na ktorých autori ilustrujú osobnostné črty a jednotlivé štýly šéfov – tých skvelých i tých horších, ktorí mnohé chyby neustále opakujú a z ktorých konania sa možno poučiť. Nechajte sa preto inšpirovať, ak cítite, že máte rezervy, a ak vám vaši ľudia utekajú, popozerajte si e-shopy kníhkupectiev a prispejte k spokojnosti vášho tímu a vašich zamestnancov. Oni vám to vrátia!
Liana Abaffyová, Consultant, Amrop