Zamestnávatelia to majú na dnešnom trhu práce v porovnaní s nedávnou minulosťou ľahšie i ťažšie zároveň. To druhé najmä preto, že ich potenciálni zamestnanci majú oveľa väčšie možnosti ako v uplynulých rokoch. Často sa rozhliadajú po trhu práce aj bez toho, že by si aktívne hľadali novú prácu. Aj vďaka moderným technológiám majú prehľad o aktuálnom dopyte a o možnostiach, ktoré trh ponúka. Tým pádom si môžu lepšie premyslieť, čo chcú a čo nechcú, ešte predtým, ako sa vrhnú do aktívneho vyhľadávania nového zamestnania.

Pre zamestnávateľov je absolútne kľúčové pracovať s trhom práce a byť na ňom aktívny a viditeľný. Strategické získavanie talentov zahŕňa rôzne aktivity od spolupráce so školami a zapojenia do duálneho vzdelávania cez stáže študentov, dni otvorených dverí, zriaďovanie externých pracovísk v miestach s vysokou kumuláciou ľudí až po vytvorenie miest interných headhunterov či spoluprácu s nezávislými poradcami. Dôležitú úlohu hrá tiež HR marketing, budovanie firemnej značky či referenčné programy cez interných zamestnancov.

A tak sa zamestnávatelia v zahraničí, ale už aj na Slovensku predháňajú, kto poskytne svojim zamestnancom lepšie benefity nad rámec dohodnutej mzdy. Prekvapivé a neraz i šokujúce novinky sú však ešte vždy skôr výsadou zahraničia. Slovensko je v tejto téme o kúsok pozadu a zamestnávatelia sa pridŕžajú skôr konzervatívnejšej ponuky prispôsobenej zameraniu tej ktorej firmy. Určite však aj u nás platí, že benefity, ktoré boli pred pár rokmi hitom, sú dnes brané ako samozrejmosť.

Kým na vymenovanie minulých (často len pekne naformulovaných) benefitov bol potrebný dlhý zoznam, dnes sa žiada individuálny prístup. Najvychytenejšou hodnotou je vnímanie osobného života. To znamená neoddeľovanie práce od súkromia, ale prispôsobenie a prepojenie pracovného života a pracovných podmienok so súkromím. Vzhľadom na čoraz otvorenejšie nožnice medzi dopytom a ponukou na trhu práce v niektorých sektoroch či pri niektorých pozíciách musia zamestnávatelia čo najskôr pochopiť, že treba plniť individuálne potreby zamestnancov. A tým ich motivovať. My v Amrope veľmi dobre vieme, že rebríčky obľúbenosti vyhrávajú firmy, ktoré prispôsobia systém motivácie a odmeňovania konkrétnym potrebám jednotlivých zamestnancov. A kde leží optimum? V snahe dosiahnuť čo najvyšší, resp. maximálny možný stupeň zhody očakávaní na jednej i na druhej strane. Stratégia win-win. Keby to bolo také jednoduché!
Katarína Polakovičová, Research Consultant, Amrop