Služobné autá, notebooky a telefóny, jazykové a iné kurzy, stravné lístky či zľavy do fitnescentier kedysi vo svete práce hrali skutočne veľkú rolu. Dnes to tak nie je. V prístupe zamestnávateľov k motivácii zamestnancov nastal obrovský posun. Upustilo sa, resp. upúšťa sa od hromadne nastavovaných motivačných faktorov a firmy si to nasmerovali k individuálnej motivácii. Za sebou máme aj vyznávanie tzv. cafeteria prístupu, teda možnosti výberu z portfólia množiny benefitov určených pre zamestnancov...

Múdri zamestnávatelia a šéfovia si uvedomujú dôležitosť vnútornej motivácie, využitia talentu a silných stránok zamestnanca. Posilňuje sa aj význam zmysluplnosti práce, ktorú vykonávame. Naozaj sa menia faktory, podľa ktorých sa ľudia rozhodujú, či pracovnú ponuku prijmú alebo nie. Aj v našej praxi v Amrope cítime, že kandidáti sa oveľa viac zaujímajú o firemné hodnoty, víziu, organizačnú klímu, zmysluplnosť práce, udržateľnosť.

Zamestnávatelia na to citlivo reagujú a mnohí sa snažia komunikovať svoje hodnoty do sveta a priťahovať ľudí, ktorí nimi žijú a zdieľajú ich. Prezentácia však musí korešpondovať s realitou. Hodnoty musia byť žité súčasnými aj minulými zamestnancami, nemôžu len tak visieť na webovej stránke, nástenkách alebo sociálnych sieťach... Ako teda motivovať zamestnancov? Šéf by mal vytvárať prostredie, v ktorom ľudia chcú pracovať, má predkladať perspektívu zmysluplnej práce, možnosť vlastného rozvoja, zaistiť rozmanitosť a pravidelne poskytovať spätnú väzbu. Prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme, sa veľmi mení! Vezmime si ako príklad svet startupov, ktorý priťahuje vysoko vnútorne motivovaných, zvedavých, samostatných v konaní, inovačných ľudí. Chcú dostatok priestoru, nechcú byť zviazaní, milujú rozmanitosť, nechcú prekážky, preberajú plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Na druhej strane korporácie sú príťažlivé pre ľudí, ktorí sú motivovaní istotou, majú radi jasné zadania a pevné mantinely.

V odbornej literatúre či rôznych manažérskych príručkách sa často spomínajú tzv. 3 P úspechu – čiže 3 P's of Success: Passion, Purpose a Profit alebo aj Play, Passion a Purpose. V praxi to jednoducho znamená, že úspešní ľudia si kladú otázky typu Prináša mi moja práca vášeň?, Prečo je vykonávam a Aký z nej mám úžitok? Je to práca s atribútmi hravosti a vášne a má zmysel? Ak áno, tak potom je to správna práca pre mňa... Skúsme sa preto zacieliť na to, akí naši zamestnanci sú a ako sa cítia. Táto oblasť sa v odbornej reči zvykne označovať ako Employee Experience. Aké sú obavy a aké sú priania našich zamestnancov? Kam chcú patriť?

Riešenie treba hľadať v individuálnej motivácii, ktorá berie do úvahy to, že každý sme iný, každý chceme byť lepší a na každého platí niečo iné. Pracovné prostredie a motivácia sa menia aj vplyvom moderných technológií, digitalizácie a robotizácie. Dnešní zamestnanci dávajú dôraz na voľný čas, oveľa viac ako generácie pred nimi alebo ich rodičia. Avšak to neznamená, že ľudia v minulosti nechceli mať voľno, len na to nemali také podmienky. Hlavné je nehľadať spokojnosť s prácou, ale dôvod na prácu. Zmysluplnosť práce, ktorú človek vykonáva, vízia, ktorú chce mať, a hodnoty, ktoré vyznáva, sú najdôležitejšie.
Ladislava Molnárová, Talent Acquisition Partner, Amrop