V pracovných tímoch sme počas prvých januárových týždňov ako samozrejmé vnímali stretnutia v zasadačkách (či tzv. meeting rooms) pri viac-menej symbolickom poháriku sektu, aby sme si popriali zdravie, šťastie a úspech. Zároveň sa debatovalo o uplynulom období a lídri načrtli, čo firmu a jej ľudí čaká v prichádzajúcom roku, čo chcú zvládnuť a ako sa navzájom v každodennom fungovaní povzbudia a podporia. Nielen od tohto zvyku musíme všetci nateraz upustiť.

Osobnú blízkosť aj v našej skupine Jenewein Group vystriedali na diaľku zdieľané myšlienky. Aj o tom, že rok 2021 bude v mnohom rokom nových začiatkov. Celkom určite nás čaká pracovne náročné obdobie (čo nie je nič pre lenivých a stereotypných). Prvá polovica prichádzajúceho roka bude ešte vždy rozpačitá a poznačená logickým lavírovaním medzi skepsou a optimizmom. Buďme však optimistickí, aj keď nám nič nespadne z neba, nič nedostaneme zadarmo a nič nedosiahneme len tak zo dňa na deň. Moje skúsenosti sú základom predpokladu, že celkový výhľad na nový rok nie je najhorší. Hoci rátať treba aj s tým, že sa ocitneme v situáciách, ktoré nás zrazia doslova na kolená. Verím však, že sa nám všetkým blýska na lepšie časy a všetko sa bude postupne zlepšovať.

Keď zostaneme zásadoví, uchováme si vieru a elán, budeme poctiví a ochotní niečo aj obetovať, pocítime, že v druhej polovici roka bude lepšie a lepšie. Závisí to aj od toho, ako si budeme uvedomovať samých seba, ako budeme vnímať svoju osobnú zodpovednosť a ako budeme pristupovať k sebe navzájom. Inšpirovať sa môžeme aj týmito antagonizmami, ktoré ma nedávno zaujali: nekompromisná originalita, úžasná hravosť, hodnotový pragmatizmus, nebeské huncútstvo, narcistický egoizmus, brutálna famóznosť, fantastická predstavivosť a liberálny optimizmus (všetko v tvorbe je dovolené – lebo dielo a kompozícia – to je krajina neobmedzených možností).

Na rok 2021 sa pozerám s veľkou nádejou ako na rok nových začiatkov pre skupinu Jenewein Group i pre každého z nás.

P. S. Keď vás prevalcujú obavy, strach a neistota, skúste si pomôcť týmito paradoxnými prikázaniami. Ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia ich sformuloval doktor Kent M. Keith. Spoločne s krátkymi príbehmi zo života ich zhrnul v knihe Paradoxné prikázania – Ako nájsť zmysel bytia v bláznivom svete. Tak to skúsme, napriek všetkému...

  1. Ľudia sú nelogickí, nerozumní a sebeckí. Napriek tomu ich milujte.
  2. Ak konáte dobro, obvinia vás zo sebeckých pohnútok. Napriek tomu konajte dobro.
  3. Ak ste úspešní, získate falošných priateľov a ozajstných nepriateľov. Napriek tomu sa usilujte o úspech.
  4. Dobro, ktoré dnes vykonáte, bude zajtra zabudnuté. Napriek tomu konajte dobro.
  5. Čestnosť a úprimnosť vás robia zraniteľnými. Napriek tomu buďte čestní a úprimní.
  6. Najväčších hrdinov s najvyššími ideálmi môže zastreliť aj najmenší človek s najnižšími ideálmi. Napriek tomu majte najvyššie ideály.
  7. Ľudia cítia so smoliarmi, ale nasledujú iba víťazov. Napriek tomu bojujte za smoliarov.
  8. To, čo roky budujete, môže byť za noc zničené. Napriek tomu budujte.
  9. Ľudia potrebujú pomoc, ale ak im pomôžete, môžu na vás zaútočiť. Napriek tomu pomáhajte.
  10. Dajte svetu to najlepšie, čo je vo vás, a on sa vám obráti chrbtom. Napriek tomu dajte svetu to najlepšie, čo je vo vás.

Martin Krekáč, Chairman & Founding Partner, Jenewein Group