Pojem samoriadiaci tím (Self-Managed Team) nie je nový. V poslednom čase však na trhu opäť zarezonoval aj v súvislosti s aktuálnou pandémiou. Manažmenty analyzujú svoje operatívne modely riadenia a snažia sa nájsť najefektívnejší spôsob ako a s akými nástrojmi povedú svojich ľudí. Keďže firmu ako celok tvoria oddelenia a jednotlivé oddelenia zasa vytvárajú jednotlivé tímy, je nevyhnutné pozrieť sa na to, ako tieto tímy a ľudia v nich fungujú. Jedným z modelov takéhoto fungovania je vybudovanie samoriadiacich tímov. Pre mnohých ide na prvý pohľad o niečo lákavé, avšak pre dosiahnutie konečného úspechu je potrebné prihliadať na viacero kľúčových faktorov. Viac o nich v článku pre InStore Matej Taliga, Amrop Jenewein Client Partner & Chief Operating Officer. Amrop Jenewein je partnerom rubriky People.

Čítať ďalej...