Amrop analytics, rešeršno-analytická jednotka poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia zameraná na monitorovanie, skúmanie a analýzu aktuálnych otázok a najnovších trendov v oblasti ľudského kapitálu na Slovensku, spracovala a vydala štúdiu s názvom Managers in Life Science-Their Work, Needs and Expectations.

Čítať ďalej...