Amrop analytics, rešeršno-analytická jednotka poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia zameraná na monitorovanie, skúmanie a analýzu aktuálnych otázok a najnovších trendov v oblasti ľudského kapitálu na Slovensku, spracovala a vydala druhú štúdiu s názvom Vhodným typom líderstva možno čeliť ťažkým časom.

Čítať ďalej...