Turbulencie a výkyvy na globálnych trhoch ovplyvňujú životy jednotlivcov i organizácií. Na základe aktuálneho prieskumu amrop analytics, rešeršno-analytickej jednotky poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia, načrtáva obraz o tom, čo sa ich vplyvom deje v organizáciách z hľadiska ľudského kapitálu.

Čítať ďalej...