S cieľom zistiť, ktoré osobnostné charakteristiky najväčšmi podporujú líderské správanie lekárov - úspešných manažérov, realizovala poradenská spoločnosť Amrop Battalia Winston (USA), člen The Amrop Group, v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Caliper Corporation (USA) rozsiahly prieskum. Výsledkom je štúdia obsahujúca množstvo zaujímavých zistení týkajúcich sa napríklad vodcovstva, riadenia, medziľudských vzťahov, hodnotového rebríčka, manažmentu času, atď.

Čítať ďalej...