S cieľom zistiť, aké trendy, výzvy a príležitosti ovplyvnia globálny automobilový priemysel počas budúcich pätnástich rokov realizovala spoločnosť Amrop v spolupráci so spoločnosťou Roland Berger Strategy Consultants štúdiu Automotive Landscape 2025-Opportunities & Challenges Ahead. Výsledkom ich práce je množstvo zaujímavých zistení bytostne sa týkajúcich budúcnosti automobilového priemyslu. Viac informácií o možnosti získať kópiu štúdie v kompletnom znení možno nájsť na adrese www.amrop.de/shop.

Čítať ďalej...