Medzi skupinu ľudí s najvýznamnejším vplyvom na pokrok Slovenska od začiatku tranzitívneho procesu nesporne patria úspešní riaditelia. v priebehu augusta a septembra 2002 sa uskutočnil prieskum generálnych a výkonných riaditeľov (CEO) na Slovensku. Výsledky zverejnenej štúdie sprostredkujú obraz úspešného a eticky sa správajúceho CEO, manažérsku kultúru a Corporate Identity na Slovensku.

Čítať ďalej...