Spoločnosti pôsobiace v segmente Life Sciences opäť čelia silným tlakom neustále sa meniaceho trhu. Viac ako inokedy potrebujú správnych lídrov, ktorí dokážu vytvoriť a prijať správne strategické rozhodnutia v čase, keď sa pravidlá hry vyvíjajú. Ako vyplýva z analytického článku Are you ready for the Physician-Leader?, ktorý pripravili vedúci partneri z Global Life Sciences Practice Group spoločnosti Amrop, nájsť ich nie je vždy jednoduché. Od lekárov-budúcich úspešných manažérov sa v korporátnej sfére žiadajú najmä skúsenosti získané na rôznych pozíciách a odvetviach, schopnosť neviazať sa na tradičné riešenia a odvaha nachádzať nové smery a spôsoby riadenia.

Čítať ďalej...