Inšpiratívne príbehy dvoch vrcholových manažérov prepojené s dvoma finančnými inštitúciami aktívne pôsobiacimi na Slovensku i v Rakúsku slovenský Amrop predstavil na stretnutí Meet the new chiefs. Podujatie, ktoré pripravil v spolupráci so Slovensko-rakúskou obchodnou komorou (SROK), sa uskutočnilo 3. júna 2015 v Slovenskom inštitúte vo Viedni. Amrop v roku osláv 25. výročia pôsobenia na slovenskom trhu, na ktorý vstúpil v roku 1990 ako pôvodom rakúska spoločnosť Jenewein & Partners, pozvaným hosťom z radov vlastníkov, členov správnych orgánov, top manažérov, personálnych manažérov a finančných riaditeľov a členom SROK umožnil zoznámiť sa s novými šéfmi významných spoločností pôsobiacich v oblasti Financial Services – Reginou Ovesny-Straka, generálnou riaditeľkou a predsedníčkou predstavenstva poisťovne Kooperativa, a Michalom Lidayom, generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Tatra banky. Sme hrdí, že prijali naše pozvanie a že obohatili program ďalšieho z radu našich výročných stretnutí. Je nám cťou, že sme mohli privítať aj mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Helfrieda Carla a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Rakúskej republike Juraja Macháča. Stretnutie otvorila Alena Heribanová, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni, moderátorom rozhovoru hlavných hostí bol Juraj Porubský, šéfredaktor časopisu Forbes na Slovensku.

Pozvánka...
Fotogaléria...
Obsah podujatia v skratke...