Po jarnom kole na tému Dynamika talentu poradenská spoločnosť Amrop Slovakia zorganizovala ďalšie z radu odborných diskusných stretnutí zo série Coffee Time with Amrop. V rámci hlavnej témy Ako sa hrať a vyhrať o tretinu väčší výkon si pozvaní hostia – predovšetkým personálni manažéri, pri šálke kvalitnej kávy tentoraz vypočuli Rastislava Madunického. Spolu s odborníkmi z Amropu predstavil manuál efektívneho lídra obsahujúci najlepšie fungujúce a najosvedčenejšie manažérske štýly pozitívne vplývajúce na motiváciu jednotlivcov i tímu, vzťahy a organizačnú klímu, celkový výkon a spokojnosť v práci. Stretnutie, ktoré je súčasťou celoročných osláv 25. výročia personálneho poradenstva na Slovensku, uzavrela diskusia o najnovších trendoch v motivácii tímov a zvyšovaní výkonu. Partnerom podujatia bola Au Café, pokračovateľka kaviarenskej tradície, ktorá sa na bratislavskom dunajskom nábreží začala v roku 1827.

Pozvánka...
Fotogaléria...