O Corporate Governance, čiže dobrej správe spoločnosti sa vo svete hovorí už dlhšie. Avšak dobré princípy, transparentnosť a prítomnosť nezávislých členov správnych orgánov (správna rada v anglo-americkom modeli a predstavenstvo a dozorná rada v kontinentálnom modeli) neboli vždy v centre záujmu. Bližšie o tom hovorí Igor Šulík, partner poradenskej skupiny AJG- Amrop Jenewein Group a líder iniciatívy pre Corporate Governance pri think tanku EPPP- Európske partnerstvo pre personálnu politiku.

Čítať ďalej...