Amrop Slovakia sa stala zakladajúcim partnerom Aliancie pre mladých, čím sa zaviazala aktívne sa podieľať na osobitných programoch pre mladých a poskytovať im rady a pracovné skúsenosti.

Amrop Slovakia sa bez váhania pridala k iniciátorom založenia celoeurópskej Aliancie pre mladých (Alliance for Youth). Na Slovensku sa k tejto unikátnej a neformálnej iniciatíve spolu s Amropom pridalo 19 partnerov – nadnárodných korporácií i menších firiem, ktoré sa zaviazali aktívne a bezplatne podieľať na osobitných programoch pre mladých a poskytovať im rady a pracovné skúsenosti. Partneri Aliancie do tohto úsilia zapoja svojich súčasných zamestnancov, ktorí sa stanú mentormi mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, prioritne absolventov škôl v kariérnom poradenstve (pri orientácii a uplatnení na trhu práce, príprave na prijímací pohovor, získavaní praktických skúseností, atď.). V celej Európe sa v Aliancii pre mladých spojilo viac ako dvesto spoločností, ktoré sa spoločne zaviazali vytvoriť v nadchádzajúcich rokoch viac ako 100 000 pracovných príležitostí pre mladých ľudí, a tým prispieť k zníženiu nezamestnanosti mladých v Európe.

Viac informácií...
Partneri...
Tlačová informácia...