Po jarnom kole s témou Dynamika talentu a jej úspešnou implementáciou v praxi poradenská spoločnosť Amrop 27. októbra 2016 zorganizovala ďalšie z radu odborných diskusných stretnutí zo série Coffee time with Amrop. Pozvaní hostia – predovšetkým personálni manažéri, mali možnosť si pri šálke kvalitnej kávy vypočuť Zuzanu Polákovú, personálnu riaditeľku IKEA Nemecko – najväčšej IKEA organizácie s 51 obchodnými domami, 17 000 zamestnancami a obratom 4,7 miliardy eur za posledný finančný rok. Stretnutie, ktoré Amrop pripravil v spolupráci so Švédskou obchodnou komorou v SR, Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovensko-rakúskou obchodnou komorou, sa nieslo v duchu motta We believe in people! a Zuzana Poláková na ňom priblížila dôležitosť ľudí v IKEA a ich podiel na úspechu firmy.

Pozvánka...
Fotogaléria...