Pojem sabbatical prišiel na Slovensko z Ameriky a znamená oddych od práce na tri až dvanásť mesiacov. O dlhšie trvajúcom pracovnom voľne hovoril na základe osobných skúseností i na základe pohľadu personálneho poradcu Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

Do pracovného života sa ľudia, pre ktorých je budovanie kariéry dôležitou hodnotou, zvyčajne vrhajú s nadšením a plní entuziazmu. Z práce majú radosť, kolegovia sa im zdajú milí a priateľskí a navyše im chutí aj jedlo vo firemnej kantíne. U niekoho už o pár rokov, u niekoho oveľa neskôr však situácia vyzerá inak: práca sa zdá jednotvárna a únavná, kolegovia sú stále tí istí a občas dokážu otráviť pracovnú atmosféru večnou nespokojnosťou. Fádne obedy v kantíne sú dávnou minulosťou a každé ráno cestou do práce víri jediná myšlienka: "Tak toto má byť všetko?"

Kdesi vzadu tichý, avšak dostatočne vytrvalý hlas našepkáva: "Ďalej nevládzeš pokračovať. Potrebuješ prestávku."


Nejde o ničnerobenie

Jedným z riešení môže byť "sabbatical", čiže pracovná prestávka, ktorá zvyčajne trvá tri až dvanásť mesiacov. Tento pojem pochádza z USA a treba povedať, že o tomto kariérovom období nemožno hovoriť ako o dovolenke či ničnerobení. Väčšina ľudí, ktorí sa preň z akýchkoľvek dôvodov rozhodnú, zvyknú získaný čas využiť na ďalšie odborné vzdelávanie. Až za ním nasledujú osobné projekty: cestovanie, čas pre rodinu alebo aktívny oddych. Veľmi často si "time out" vyberajú ľudia, ktorí sa ocitli v bode zlomu a potrebujú čas na hľadanie nového smerovania či orientácie. Menej je tých, ktorí jednoducho chcú získať novú energiu a zregenerovať svoj vyčerpaný organizmus.

Hoci na Slovensku nie je sabbatical rozšíreným javom, jeden z prieskumov zameraných na úlohy CEO vo vedení spoločnosti respondentom už pred pár rokmi položil otázku, ktorej cieľom bolo zistiť, ako by využili ročné voľno. V odpovediach (bolo možné uviesť viac možností) prevažovalo štúdium a rozšírenie odborných vedomostí (36 percent), nasledované cestovaním (28), venovaním sa rodine (12), športu a záľubám (po 8 percent).


Voľno ako vec dohody

Podmienky a okolnosti, ako požiadať o dlhotrvajúce voľno pre pracovníkov, ktorí sú v riadnom zamestnaneckom pomere, Zákonník práce detailne nešpecifikuje. Vo všeobecnosti však platí, že o voľno nad rámec zákonom stanovenej dovolenky sa môže pokúsiť požiadať každý.

Mnohé firmy majú dokonca vo vnútorných predpisoch jasne definované pravidlá, podľa ktorých v takýchto prípadoch postupujú. Po dohode so zamestnávateľom si napríklad možno vybrať dlhšie voľno za nahromadené nadčasové hodiny. Portál www.zeitzuleben.de uvádza variant, pri ktorom pracovník v dohodnutom období pracuje na sto percent, avšak poberá iba trištvrtinový plat. Zvyšnú štvrtinu si nechá vyplatiť počas sabbaticalu. Avšak pozor: kto sa pohráva s myšlienkou na dlhší oddych od práce, musí mať pripravenú finančnú rezervu a myslieť aj na jednotlivé druhy poistenia.


Základom dokonalý plán

Ako v mnohých iných oblastiach, aj pri rozhodovaní o dlhšej pracovnej prestávke je základom úspechu dokonalá príprava a podrobný plán. Portál www.zeitzuleben.de pripomína niekoľko dôležitých bodov:

  • V prvom rade si treba premyslieť, z akého dôvodu sa rozhodnete pre sabbatical. Čím jasnejšia a jednoznačnejšia je základná pohnútka, tým lepšie dokážete argumentovať pred zamestnávateľom, rodinou i sebou samým.
  • Prepočítajte si, či zvládnete dlhšiu pracovnú prestávku z finančného hľadiska. Nadpracujete si nadčasy alebo si musíte zobrať neplatené voľno? Koľko peňazí budete potrebovať? Ak sa chcete vydať na dlhšiu cestu do sveta, skúste maximálne zredukovať poplatky, ktoré budete platiť doma.
  • Predtým, ako s požiadavkou o ročné voľno zájdete za šéfom, zistite, ako túto problematiku ošetrujú vnútrofiremné predpisy. Na vyslovenie svojej požiadavky zvoľte vhodný okamih. Presne pomenujte prednosti a výhody, ktoré váš sabbatical prinesie spoločnosti, pre ktorú pracujete. Navrhnite, ako možno počas vašej neprítomnosti čo najlepšie rozdeliť úlohy a činnosti, ktorým ste sa venovali.
  • Obráťte sa na zdravotnú a Sociálnu poisťovňu a overte, čo treba urobiť s jednotlivými platbami. V prípade potreby si dohodnite dodatkové poistenie.
  • Voľný čas, ktorý získate, nepreplňte aktivitami. Menej je aj v tomto prípade viac.
  • Vopred pripravte svoj návrat na pracovisko a domov.
  • Nezabúdajte na to, že sabbatical si vyžaduje množstvo námahy, dostatok sebavedomia a presné plánovanie. Avšak odmenou za vynaloženú energiu a podstúpené riziko bude zmena kvality života, spokojnosť a poriadok v tele i duši.

Skúsili ste sabbatical?

Po niekoľkoročnom nasadení v zamestnaní, do ktorého som nastúpil už počas štúdia na vysokej škole, som sa pred dvoma rokmi rozhodol pre vyše trojmesačný študijný jazykový pobyt v Kanade. Hoci nešlo o oddych v pravom zmysle, radikálna zmena prostredia, ľudí a zabehaného chodu dní zapôsobila na moje telo i dušu mimoriadne pozitívne. S odstupom času viem, že som rozhodnutie vypnúť a odísť urobil doslova o päť minút dvanásť. Ak by som si nedoprial túto pauzu, môj profesijný život by sa pravdepodobne nevyvíjal tak priaznivo, ako po návrate domov. Možnosť urobiť si po určitom čase dlhšiu pauzu je jedným z nehmotných benefitov, ktoré múdri zamestnávatelia ponúkajú vrcholným manažérom a špičkovým špecialistom v boji o získanie a udržanie čo najlepšieho ľudského kapitálu.
Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG - Amrop Jenewein Group

Dlhé roky som nepoznal nič iné, len prácu. Keď sa naša spoločnosť postavila na nohy a ja som sa obklopil ľuďmi, o ktorých viem, že obchod určitý čas potiahnu aj bezo mňa, ozvalo sa vo mne určité fyzické i psychické opotrebovanie, potreba tráviť viac času s rodinou a túžba venovať sa takmer zabudnutým koníčkom. Dnes si dlhšiu pracovnú prestávku doprajem častejšie - prevažne ju trávim cestovaním po svete a potápaním, ktoré patrí k mojim najväčším záľubám. Tento zdanlivý luxus je však vykúpený tvrdou prácou počas ostatných mesiacov, avšak - kruh sa uzatvára - silu a motiváciu zbieram práve počas dní a týždňov strávených ďaleko od kancelárie.
Vladimír Podzimek, riaditeľ spoločnosti Pro.Laika