Amrop Slovakia sa stala oficiálnym partnerom The About My Brain Institute. Vďaka tomuto spojeniu môže na slovenskom a širšom stredoeurópskom trhu prezentovať a s úspechom aplikovať Model i4 Neuroleader.

Model i4 Neuroleader na základe najnovších vedeckých poznatkov a ich aplikácie do manažérskej praxe vyvinula Silvia Damiano, zakladateľka & CEO austrálskeho The About My Brain Institute. Vďaka úzkej spolupráci a partnerstvu Amrop na domácom trhu prináša do témy líderstva novú perspektívu. Model i4 stavia na štyroch pilieroch – imaginácia, integrácia, inšpirácia a intuícia – a 16 kompetenciách, ktoré zodpovedajú požiadavkám 21. storočia. Vychádza z poznania neurobiológie a neurovedy a pomáha dosiahnuť úspech a efektívnosť nielen v práci, ale aj v živote. Tento model ukazuje, ako líder môže rozvinúť a posilniť svoje mentálne schopnosti, aby zvýšil svoju výkonnosť, vytváral rámec pre úspešnú spoluprácu v rámci rôznorodých tímov, podporil inovatívne myslenie na objavenie oblastí pre ďalší rast a podporil agilitu, čiže akcieschopnosť na prepojenie stratégie a jej implementácie. Certifikovanými konzultantmi modelu i4 Neuroleader na Slovensku sú Igor Šulík a Mario Fondati, pričom Igor Šulík ako jediný Európan získal titul Master Trainer pre model i4.

Viac informácií...