Súčasná dynamika zmien a neustále sa meniace očakávania tých, čo prácu ponúkajú, a tých, čo prácu nakupujú, volajú po inom, strategickom prístupe k získavaniu ľudí. Poradenská spoločnosť Amrop pozná riešenie, a preto tejto téme venovala ďalšie stretnutie zo série Coffee time with Amrop. Uskutočnilo sa 23. novembra 2017 v bratislavskom Binariu. Pozvaní hostia – predovšetkým top manažéri významných spoločností a odborníci z oblasti ľudských zdrojov, spolu s Amropom diskutovali o výzvach, ktorým firmy čelia už dnes, a riešeniach, ktoré poskytuje Strategic Talent Acquisition. Program stretnutia viedla Ladislava Molnárová, Talent Acquisition Partner, ktorá si do diskusie o úspešnom koncepte Amropu pozvala troch skvelých hostí – Miroslavu Rusnokovú, predstaviteľku novej generácie a nového prístupu k HR, Zuzanu Vinklerovú, členku vrcholového vedenia s HR zodpovednosťou a Ľuboša Lopatku, úspešného vrcholového a strategického manažéra.

Pozvánka...
Fotogaléria...