Keďže Amrop už takmer tridsať rokov žije príbehmi rodinných firiem, intenzívne sa v rámci poradenského portfólia venuje podpore slovenských rodinných podnikov a zlepšovaniu priestoru a podmienok na ich podnikanie a rozvoj. Aj preto sa opäť stal podporovateľom a spolutvorcom témy Rodinné podnikanie, ktorú už po štvrtý raz v podobe desaťdielneho seriálu tvoreného odbornými článkami a príbehmi úspešných rodinných firiem uverejnil týždenník Trend. Okrem toho sa Amrop stal partnerom ďalšieho z radu podujatí organizovaných pod hlavičkou TREND Fórum. Uskutočnilo sa 1. decembra 2017 vo Zvolene a pod názvom Pestré cesty k naozaj dobrému rodinnému podnikaniu sa nosnou časťou programu stali dve hlavné témy: Nové tváre pre budúcnosť rodinnej firmy a Prevod rodinného majetku s istotou a bez sporov. V rámci prvého bloku vystúpil aj Mario Fondati, Managing Client Partner a garant rodinného podnikania v Amrope.

Viac informácií...
Pozvánka...
Seriál Rodinné firmy IV a jeho partneri...
Trend 6/2018 (10. časť)...
Trend 5/2018 (9. časť)...
Stĺpček Igora Šulíka (Múdrym rozhodovaním k prosperite)...
Trend 4/2018 (8. časť)...
Trend 3/2018 (7. časť)...
Trend 2/2018 (6. časť)...
Stĺpček Maria Fondatiho (Systém verzus ľudia)...
Trend 1/2018 (5. časť)...
Trend 50/2017 (4. časť)...
Trend 49/2017 (3. časť)...
Trend 48/2017 (2. časť)...
Stĺpček Ladislavy Molnárovej (Strategický prístup k získavaniu talentov)...
Trend 47/2017 (1. časť)...