Vrcholovým manažérom chýba príležitosť na riadenie udržateľného úspechu. Okrem toho sú ich chybné rozhodnutia potenciálnym ohrozením organizácií, ktoré riadia. Aj toto sú závery globálnej Amrop štúdie Múdre rozhodovanie – krok k trvalo udržateľnému úspechu. Dobré rozhodnutia sa stávajú múdrymi, keď o. i. holistickým spôsobom adresujú náročné sociálno-etické dilemy biznisu. Prieskum medzi vedúcimi pracovníkmi na C úrovni z celého sveta ukázal, že takmer tri štvrtiny (71 %) opýtaných museli počas posledných rokov prijať profesionálne rozhodnutie, ktoré bolo v rozpore s ich vlastnými etickými princípmi. Cieľom štúdie bolo zistiť, do akej miery vrcholoví manažéri vo svojich organizáciách pracujú s „múdrym rozhodovaním".

Čítať ďalej...