Aj konzultanti z Amropu patria do okruhu spolupracovníkov, ktorí prispeli k zrodu Štúdie rodinného podnikania na Slovensku. Štúdiu zostavila Slovak Business Agency a jej obsah tvorí nielen historický prehľad a priblíženie situácie v rodinnom podnikaní predovšetkým v krajinách EÚ, ale aj výsledky reprezentatívneho prieskumu medzi 364 rodinnými podnikmi na Slovensku. Záverečná analýza môže slúžiť ako dobrá indikácia hlavných problémov v rodinnom podnikaní na Slovensku a ako základ vytvorenia schémy podpory na zabezpečenie ďalšieho rozvoja rodinných podnikov.

Čítať ďalej...