V nedeľu 9. septembra 2018 pobežíme deťom na pomoc. Slovenský Amrop opäť aktívne podporuje jedno z nosných podujatí Linky detskej istoty, n. o. – beh 21 km pre deti. Už po deviaty raz počas celého leta cielene oslovujeme našich partnerov, klientov a širokú verejnosť, aby sme ich pod logom Firmy deťom. ĎAKUJEME! nadchli a spojili pre dobrú vec. Okrem toho sa dobrovoľníckymi aktivitami zapájame do prípravy a organizácie podujatia. Beh 21 km pre deti má totiž športový, spoločensko-rodinný, no najmä charitatívny rozmer – všetky peniaze získané zo štartovného alebo z darov sú každý rok priamo použité na činnosť Linky detskej istoty. Aj tento rok bude iniciatíva Firmy deťom. ĎAKUJEME! súčasťou Európskeho týždňa športu, ktorý vyhlásila Európska komisia. Jeho cieľom je mobilizovať čo najviac Európanov k aktívnemu pohybu, a tak ich motivovať k pravidelnému športovaniu a zdravšiemu životnému štýlu. Navyše sa viac ako dosiaľ sústredíme na geografické rozšírenie behu z bratislavskej Partizánskej lúky – bežci sa k nám môžu pripojiť kdekoľvek na Slovensku. Stačí podporiť Linku detskej istoty na diaľku a venovať jej bežecký tréning alebo firemné bežecké podujatie. Pomáhajme pomáhať.

Pozvánka...
Viac informácií...