Amrop ako líder v Executive Search poradenstve a strategickom získavaní talentov (STA) podporuje digitalizáciu a inovácie v tejto oblasti. Rozumieť digitálnym prístupom, rozvíjať ich a prinášať do praxe je totiž pre vykonávanie moderného headhuntingu v 21. storočí kľúčové. Aj preto Amrop od prvej myšlienky podporuje CapaCV, ktorý nie je len prvým digitálnym životopisom, ale najmä revolučnou platformou, vďaka ktorej môžu kandidáti prezentovať svoje schopnosti, vášeň i emócie, čím sa výrazne uľahčí možnosť spoznania ich talentu a potenciálu už pri ich selekcii. Je to vôbec prvýkrát, čo sa kandidáti nemusia o pracovnú pozíciu uchádzať len na základe opísaných vedomostí a skúseností, ale vďaka digitálnej prezentácii vedia pritiahnuť pozornosť headhunterov ešte pred osobným stretnutím.

Vytvorte si digitálne CV...