S ambíciou pomôcť slovenským rodinným podnikom a zlepšiť priestor a podmienky na ich podnikanie a rozvoj Amrop dlhodobo podporuje a rozvíja tému Rodinné podnikanie. Je známe, že poradenstvu určenému lokálnym a rodinným firmám sa Amrop ako súčasť Jenewein Group venuje od svojho vzniku v roku 1990 po vzore Rakúska, kde má značka Jenewein svoje korene. Dlhoročné skúsenosti nášho expertného tímu sme uplatnili viackrát ako partneri rôznych podujatí, seminárov či štúdií. Už takmer pravidelne sme odborným partnerom seriálu týždenníka Trend Rodinné firmy, v ktorom sa redakcia vždy v desiatich vydaniach venuje príbehom úspešných slovenských rodinných podnikov a súvisiacim aktuálnym otázkam. Garantom rodinného podnikania v Amrope je Mario Fondati, Managing Client Partner, ktorého Trend cituje aj v úvodnom článku ďalšej série seriálu spustenej koncom augusta tohto roka. Záverečný diel seriálu dopĺňa autorský článok, v ktorom Mario komentuje Päť faktov o nových lídroch v rodinných podnikoch.

Päť faktov o nových lídroch v rodinných podnikoch (komentuje M. Fondati)...
Trend 43/2018 (10. časť)...
Trend 42/2018 (9. časť)...
Trend 41/2018 (8. časť)...
Trend 40/2018 (7. časť)...
Trend 39/2018 (6. časť)...
Trend 38/2018 (5. časť)...
Trend 37/2018 (4. časť)...
Trend 36/2018 (3. časť)...
Trend 35/2018 (2. časť)...
Ako zachrániť rodinné firmy...
Trend 34/2018 (1. časť)...