Tradičné Amrop CEE stretnutie sa tento rok z francúzskeho La Clusaz prenieslo do krásneho horského prostredia Julských Álp pri jazere Bohinj v Slovinsku. Zástupcovia Amrop Executive Search spoločností zo strednej a z východnej Európy sa stretli v dňoch 14. až 17. septembra 2018 už po dvanásty raz, pričom slovenskú kanceláriu zastupoval Mario Fondati a Michal Lukáč. Ústrednou témou bolo motto People & Staffing. Jadro odbornej časti programu tvorili workshopy v pracovných skupinách zamerané na výmenu najlepších praktík a skúseností pri vyhľadávaní, výbere a uvádzaní talentov a lídrov do firiem, pričom dôraz sa kládol na digitálny rozmer a využitie moderných technológií v týchto procesoch. V rámci spoločensko-oddychovej časti sa účastníci zapojili do množstva outdoorových aktivít, ktoré ponúka jazero Bohinj spolu so susedným jazerom Bled. Prínosom bol nepochybne aj čas spoločných večerí a večerov strávených v príjemnom Bohinj Eco Hotel ci Royal Bled Golf Club s výhľadom na alpské končiare.

Fotogaléria...