Oblasť zákazníckej skúsenosti sa čoraz častejšie dostáva do centra záujmu lídrov stojacich na čele retailových organizácií. Vážnosť, s akou pristupujú k tejto otázke, je jednou z kľúčových kompetencií, ktoré u manažérov v tomto sektore posudzujeme. Výnimočná zákaznícka skúsenosť dáva organizácii výnimočnú konkurenčnú výhodu. Cesty k tomu, ako sa k nej prepracovať, sú však mnohoraké. A práve toto nás v Amrope zaujímalo, a tak sme sa to rozhodli preskúmať – konštatuje Igor Šulík, Managing Leadership Partner v Amrope, v úvode článku napísaného špeciálne pre mesačník InStore.

Čítať ďalej...