Konštatovanie z nadpisu je jedným z poznatkov rozsiahleho globálneho výskumu realizovaného spoločnosťou Amrop. Respondentmi boli členovia predstavenstiev, prezidenti spoločností, generálni riaditelia... Spolu sa na prieskume zúčastnilo vyše 360 lídrov, z ktorých viac ako tri štvrtiny pracujú v spoločnostiach s medzinárodnou pôsobnosťou. Redakcia odborného mesačníka HR forum sa o jednotlivých zisteniach rozprávala so Steffi Gande, globálnou riaditeľkou pre výskum a marketing v Amrope.

Čítať ďalej...