Amrop Slovakia sa stala partnerom a podporovateľom projektu prijatelni.sk, prostredníctvom ktorého spolu s OZ Divé maky rozvíja talent a podporuje zamestnanosť Rómov.

Amrop Slovakia sa s nadšením sebe vlastným pustila do spolupráce s OZ Divé maky. Na partnerstvo nás nepresvedčila len krása, krehkosť a jedinečnosť kvetu, ktorý je symbolom tohto občianskeho združenia, ale predovšetkým jeden z jeho zmysluplných projektov – kampaň prijatelni.sk na podporu zamestnanosti Rómov. Vďaka nej dostávajú mladé rómske talenty šancu na vzdelanie a rozvoj svojich daností. Do projektu prijatelni.sk sme vstúpili spolu s ďalšími partnermi – veľkými zamestnávateľmi, ktorých sme pre túto aktivitu nadchli a s ktorými nás spájajú nielen pracovné väzby, ale najmä spoločné hodnoty a zodpovedné správanie. Spolu so značkami ako Pixel Federation, dm drogerie markt, TESCO, KOSIT či Telekom do tohto partnerstva vkladáme našu energiu, čas i finančné prostriedky. O úspech a know-how sa tak delíme s tými, ktorým rodinné alebo sociálne podmienky nedovoľujú rozvíjať talent, ktorý v sebe nosia. Keďže veríme v silu správnej motivácie a cielenej podpory marginalizovaných skupín, pripájame sa k naštartovaniu ich prijateľnosti do zamestnania i pre spoločnosť. Ak z talentovaných mladých Rómov vyrastú úspešní ľudia, vlastnými aktivitami či ako nasledovaniahodný vzor pomôžu komunite, z ktorej pochádzajú.

Viac informácií...
Úvodné video...
Video L. Molnárová...
Tlačová správa...
Prijatie u prezidenta SR...
Tlačová správa 1...