Amrop Slovakia sa stala partnerom a podporovateľom projektu prijatelni.sk, prostredníctvom ktorého spolu s OZ Divé maky rozvíja talent a podporuje zamestnanosť Rómov.

Amrop Slovakia sa s nadšením sebe vlastným pustila do spolupráce s OZ Divé maky. Na partnerstvo nás nepresvedčila len krása, krehkosť a jedinečnosť kvetu, ktorý je symbolom tohto občianskeho združenia, ale predovšetkým jeden z jeho zmysluplných projektov – kampaň prijatelni.sk na podporu zamestnanosti Rómov. Vďaka nej dostávajú mladé rómske talenty šancu na vzdelanie a rozvoj svojich daností. Do projektu prijatelni.sk sme vstúpili spolu s ďalšími partnermi – veľkými zamestnávateľmi, ktorých sme pre túto aktivitu nadchli a s ktorými nás spájajú nielen pracovné väzby, ale najmä spoločné hodnoty a zodpovedné správanie. Spolu so značkami ako Pixel Federation, dm drogerie markt, TESCO, KOSIT či Telekom do tohto partnerstva vkladáme našu energiu, čas i finančné prostriedky. O úspech a know-how sa tak delíme s tými, ktorým rodinné alebo sociálne podmienky nedovoľujú rozvíjať talent, ktorý v sebe nosia. Keďže veríme v silu správnej motivácie a cielenej podpory marginalizovaných skupín, pripájame sa k naštartovaniu ich prijateľnosti do zamestnania i pre spoločnosť. Ak z talentovaných mladých Rómov vyrastú úspešní ľudia, vlastnými aktivitami či ako nasledovaniahodný vzor pomôžu komunite, z ktorej pochádzajú.

Viac informácií...
Úvodné video...
Video L. Molnárová...
Tlačová správa...
Prijatie u prezidenta SR...
Tlačová správa 1...


...Amrop Jenewein cez Fond Divé maky podporuje nadané rómske deti
Občianske združenie Divé maky dlhodobo podporuje rozvoj talentu a vzdelania mimoriadne nadaných rómskych detí z komunít ohrozených chudobou. Aj vďaka mentoringu a individuálnej darcovskej podpore pomohlo stovkám detí v štúdiu na stredných a vysokých školách. Amrop Jenewein vstúpil do partnerstva s Divými makmi už v roku 2019 pri spustení mimoriadne úspešnej a niekoľkokrát ocenenej kampane Prijatelni.sk. Na sklonku roku 2020 sme od Divých makov prijali pozvanie na podporu Fondu Divé maky vytvoreného na efektívnejšiu podporu štipendistov. Prostredníctvom inšpiratívnych lídrov naďalej podporujeme nadané rómske deti, ktoré vynikajú talentom a aj vďaka našej pomoci dostanú obrovskú šancu na úspech. Naša podpora smeruje prioritne pre dvadsaťročnú kontrabasistku Magdalénu Kokyovú, ktorej pomáhame pokryť náklady na štúdium na konzervatóriu v Košiciach. Okrem napĺňania hlavného poslania nás teší, že kampaň na Fond Divé maky žne prvé úspechy aj v oblasti kreatívneho priemyslu – prvým je nominácia v prestížnej súťaži Digital PIE.

Podporte Fond Divé maky...
Digital PIE case study...