V Amrope nám záleží na vytváraní férového pracovného prostredia, ktoré nediskriminuje uchádzačov o zamestnanie na základe národnostnej príslušnosti, farby pleti či iných kritérií, preto sme rozhodli stať jedným z hlavných partnerov kampane prijatelni.sk na podporu zamestnanosti Rómov, ktorú v polovici februára tohto roka spustilo OZ Divé maky. Vďaka tejto odvážnej iniciatíve dostávajú mladé rómske talenty šancu na vzdelanie a rozvoj svojich daností. Do projektu prijatelni.sk Amrop vstúpil spolu s ďalšími partnermi – veľkými zamestnávateľmi, ktorých pre túto aktivitu nadchol a s ktorými ho spájajú nielen pracovné väzby, ale najmä spoločné hodnoty a zodpovedné správanie. Okrem pozitívneho prijatia odbornou i širokou verejnosťou kampaň prijatelni.sk ocenil aj prezident SR Andrej Kiska. Zástupcov kampane vrátane partnerky Amropu Ladislavy Molnárovej prijal 20. marca 2019 v Prezidentskom paláci v Bratislave. S prezidentom o. i. hovorili aj o konkrétnych krokoch, ktoré povedú k búraniu predsudkov, eliminovaniu diskriminácie na trhu práce a zvýšeniu zamestnanosti rómskej menšiny.

Viac informácií...