Na Slovensku ešte vždy existuje pomerne značná časť spoločností významných pre slovenské hospodárstvo, ktoré úplne alebo aspoň sčasti vlastní štát. Otázka ich kvalitnej správy (Corporate Governance) sa preto celkom logicky neustále dostáva do centra pozornosti nielen politikov, ale aj verejnosti. V rubrike Názory a komentáre sa k téme bližšie vyjadruje Igor Šulík, partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

Čítať ďalej...