Manažérsky audit je najefektívnejším postupom na poznanie individuálnych manažérskych zdrojov, odhalenie ich potenciálu a na poznanie organizácie ako celku.

Čítať ďalej...